Sun, 10 / 2022 10:36 pm | helios

VTC1 | Thí sinh có 10 ngày để đổi nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, nhưng chỉ được điều chỉnh một lần. —- #VTC1 #thờisự #Tintức24h Tham Khảo chuyên mục khác: – Tintuctuyensinh – TUYỂN SINH TRUNG CẤP – TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – TUYỂN SINH CAO ĐẲNG – TUYỂN SINH […]VTC1 | Thí sinh có 10 ngày để đổi nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, nhưng chỉ được điều chỉnh một lần.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Tham Khảo chuyên mục khác:
Tintuctuyensinh
TUYỂN SINH TRUNG CẤP
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG
TUYỂN SINH TẠI CHỨC
CÔNG NGHỆ

Bài viết cùng chuyên mục