Sat, 11 / 2022 7:56 pm | helios

Trường Cao Đẳng Bách Khoa – Video Về Nhà Trường Trường Cao Đẳng Bách Khoa có trụ sở tại Hà Nội, là nơi đào tạo uy tín thu hút hàng nghìn sinh viên theo học hàng năm Năm 2009: Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa được thành lập theo quyết định số 819/QĐ-LĐTBXH Năm 2017: […]Trường Cao Đẳng Bách Khoa – Video Về Nhà Trường

Trường Cao Đẳng Bách Khoa có trụ sở tại Hà Nội, là nơi đào tạo uy tín thu hút hàng nghìn sinh viên theo học hàng năm

Năm 2009: Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa được thành lập theo quyết định số 819/QĐ-LĐTBXH

Năm 2017: Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa đổi tên thành Cao đẳng Bách Khoa theo công văn số 278/QĐ-LĐTBXH

Website Trường Cao Đẳng Bách Khoa:
Fanpage Trường Cao Đẳng Bách Khoa:
Tel: 024 668 39 668 | Hotline: 0868 56 11 56 Google map:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Tintuctuyensinh
TUYỂN SINH TRUNG CẤP
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH VĂN BẰNG HAI
TUYỂN SINH TẠI CHỨC
CÔNG NGHỆ

Bài viết cùng chuyên mục