Fri, 06 / 2017 4:27 pm | noidunghelios

Năm 2017 đánh dấu nhiều bước tiến mới trong lĩnh vưc tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trong đó có sự thay đổi quy chế tuyển sinh cũng như xét tuyển. Trong bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ những thay đổi mới trong quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017 cho […]

Năm 2017 đánh dấu nhiều bước tiến mới trong lĩnh vưc tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trong đó có sự thay đổi quy chế tuyển sinh cũng như xét tuyển. Trong bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ những thay đổi mới trong quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017 cho các em học sinh, phụ huynh tham khảo.

Quy chế tuyển sinh các trường cao đẳng năm 2017 sẽ có những thay đổi mới như được phép tuyển sinh quanh năm, tổ chức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia và xét tuyển theo học bạ…

Năm 2017 đánh dấu nhiều bước tiến mới trong lĩnh vưc tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trong đó có sự thay đổi quy chế tuyển sinh cũng như xét tuyển. Trong bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ những thay đổi mới trong quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017 cho các em học sinh, phụ huynh tham khảo.  Quy chế tuyển sinh các trường cao đẳng năm 2017 sẽ có những thay đổi mới như được phép tuyển sinh quanh năm, tổ chức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia và xét tuyển theo học bạ… Các trường Cao đẳng có thể được tuyển sinh quanh năm Theo dự thảo mới bổ sung thì các trường cao đẳng có thể được tuyển sinh quanh năm và chia thành nhiều đợt từ ngày 1-1 và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngàu 31 – 12 hàng năm. Thời gian tuyển sinh và số lượng tuyển sinh do Hiệu trưởng các trường tự cân đối. Việc tổ chức tuyển sinh của trường được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh và đã được xác định theo quy chế. Chỉ tiêu của năm nào thì chỉ áp dụng cho năm đó mà thôi.  Đối với những ngành nghề của trường mà không tuyển đủ chỉ tiêu thí sinh, sau khi đã xác định được tiêu chuẩn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà lúc kết thúc vẫn còn thiếu số lượng. Thì nhà trường sẽ được phép lấy thí sinh dự tuyển vào trường mình nhưng không trúng tuyển vào các ngành nghề khác mà đạt đủ tiêu chuẩn của ngành nghề đó để tuyển sinh vào.  Nếu số lượng người đạt đủ tiêu chuẩn của ngành nghề lớn hơn số chỉ tiêu mà trường cần tuyển thì trường sẽ tuyển từ cao xuống thấp.  Phương thức tuyển sinh Cao đẳng năm 2017 Theo dự thảo quy chế của Bộ thì phương thức tuyển sinh cao đẳng năm 2017 sẽ vẫn sẽ có hai hình thức là xét điểm tổ hợp các môn thi tương ứng với khối thu mà trường quy định. Và phương pháp thứ hai là xét tuyển dựa trên học bạ phổ thông của học sinh. Nếu các trường muốn thay đổi phương thức xét tuyển cần phải thông báo công khai trên các trang thông tin đại chúng cách ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.  Bộ cũng cho phép các trường được tự do lựa chọn các phương án xét tuyển cụ thể phương án 1 sẽ sử dụng kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 và phải có giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để tham gia xét tuyển và hệ cao đẳng chính quy.  Duy trì điểm sàn để đảm bảo chất lượng  Mặc dù đã trao cho các trường được tự chủ trong phương án tuyển sinh cũng như xét tuyển. Nhưng Bộ cũng khuyến khích các trường cần duy trì mức điểm sàn đầu vào để đảm bảo chất lượng của thí sinh. Theo đó, đối với các trường sử dụng kết quả học tập để xét tuyển thì phải có điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải đạt thấp nhất từ 5,5 trên thang điểm 10.  Còn đối với các trường sử dụng phương án xét tuyển qua điểm thi THPT Quốc Gia các bạn cần đảm bảo mức điểm của học sinh trong từng môn học tham gia xét tuyển phải từ 5 điểm trở lên.  Việc đặt ra ngưỡng xét tuyển như vậy sẽ đảm bảo các trường có thể tuyển sinh đầu vào chất lượng đảm bảo đáp ứng chương trình học tập. Tránh gây lãng phí cho nhà trường cũng như xã hội.  Trên đây là một số thay đổi mới cho trong quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017 cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn vẫn còn băn khoăn và thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh của trường cao đẳng mà mình dự tuyển để được tư vấn kỹ hơn.

Quy chế tuyển sinh Cao đẳng năm 2017 có nhiều đổi mới tích cực. 

Các trường Cao đẳng có thể được tuyển sinh quanh năm

Theo dự thảo mới bổ sung thì các trường cao đẳng có thể được tuyển sinh quanh năm và chia thành nhiều đợt từ ngày 1-1 và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngàu 31 – 12 hàng năm. Thời gian tuyển sinh và số lượng tuyển sinh do Hiệu trưởng các trường tự cân đối. Việc tổ chức tuyển sinh của trường được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh và đã được xác định theo quy chế. Chỉ tiêu của năm nào thì chỉ áp dụng cho năm đó mà thôi.

Đối với những ngành nghề của trường mà không tuyển đủ chỉ tiêu thí sinh, sau khi đã xác định được tiêu chuẩn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà lúc kết thúc vẫn còn thiếu số lượng. Thì nhà trường sẽ được phép lấy thí sinh dự tuyển vào trường mình nhưng không trúng tuyển vào các ngành nghề khác mà đạt đủ tiêu chuẩn của ngành nghề đó để tuyển sinh vào.

Nếu số lượng người đạt đủ tiêu chuẩn của ngành nghề lớn hơn số chỉ tiêu mà trường cần tuyển thì trường sẽ tuyển từ cao xuống thấp.

 Quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017 có gì mới?

Các trường được chủ động thời gian xét tuyển cũng như số chỉ tiêu. 

Phương thức tuyển sinh Cao đẳng năm 2017

Theo dự thảo quy chế của Bộ thì phương thức tuyển sinh cao đẳng năm 2017 sẽ vẫn sẽ có hai hình thức là xét điểm tổ hợp các môn thi tương ứng với khối thu mà trường quy định. Và phương pháp thứ hai là xét tuyển dựa trên học bạ phổ thông của học sinh. Nếu các trường muốn thay đổi phương thức xét tuyển cần phải thông báo công khai trên các trang thông tin đại chúng cách ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Bộ cũng cho phép các trường được tự do lựa chọn các phương án xét tuyển cụ thể phương án 1 sẽ sử dụng kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 và phải có giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để tham gia xét tuyển và hệ cao đẳng chính quy.

Quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017 có gì mới?

Dù tuyển sinh theo hình thức nào cũng vẫn yêu cầu đáp ứng điểm sàn. 

Duy trì điểm sàn để đảm bảo chất lượng

Mặc dù đã trao cho các trường được tự chủ trong phương án tuyển sinh cũng như xét tuyển. Nhưng Bộ cũng khuyến khích các trường cần duy trì mức điểm sàn đầu vào để đảm bảo chất lượng của thí sinh. Theo đó, đối với các trường sử dụng kết quả học tập để xét tuyển thì phải có điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải đạt thấp nhất từ 5,5 trên thang điểm 10.

Còn đối với các trường sử dụng phương án xét tuyển qua điểm thi THPT Quốc Gia các bạn cần đảm bảo mức điểm của học sinh trong từng môn học tham gia xét tuyển phải từ 5 điểm trở lên.

Việc đặt ra ngưỡng xét tuyển như vậy sẽ đảm bảo các trường có thể tuyển sinh đầu vào chất lượng đảm bảo đáp ứng chương trình học tập. Tránh gây lãng phí cho nhà trường cũng như xã hội.

Trên đây là một số thay đổi mới cho trong quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017 cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn vẫn còn băn khoăn và thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh của trường cao đẳng mà mình dự tuyển để được tư vấn kỹ hơn. 

Bài viết cùng chuyên mục