Mon, 03 / 2016 11:15 am | helios

Nghi định mới số 86/2015/ND-CP quy định chính sách miễn giảm học phí từ năm 2015 – 2016 đến 2020 – 2021 được thủ tướng chính phủ kí ban hành ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu và quả lí học phí như sau : Những đối tượng không phải đóng học phí như […]

Nghi định mới số 86/2015/ND-CP quy định chính sách miễn giảm học phí từ năm 2015 – 2016 đến 2020 – 2021 được thủ tướng chính phủ kí ban hành ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu và quả lí học phí như sau :

Những đối tượng không phải đóng học phí như là

đối tượng miễn giảm học phí

–              Học sinh tiểu học trường công lập

–              Học sinh,các sinh viên học sư phạm hệ chính quy đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập theo chỉ tiêu đào tạo của nhà nước đề ra

–              Người theo học các ngành chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hoặc quốc phòng an ninh theo quy định luật giáo dục đại học,

Đối tượng được miễn học phí

Người có công với cách mạng và thân nhân như người trong gia đình có công với cách mạng cụ thể như sau :

–              Anh hùng lự lượng vũ trang nhân dân :thương binh,hưởng chính sách của nhà nước như về thương binh,bệnh binh

–              Con của người hoạt động cách mạng trước 1/10/1945 đến khi khởi nghĩa tháng 8 năm 1945,con của anh hùng lao động trong thời kì kháng chiến hay con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,người hưởng chính sách bệnh binh thương binh,con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam

–              Trẻ em học sinh hoặc là mẫu giáo đi học bị tàn tật mà bị cận nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ phê duyệt theo từng thời kì

–              TRẻ em và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng tại nghị định số 136/2013 quy định về chính sách xã hội.Cụ thể là bị bỏ rơi hoặc là mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

–              Trẻ học mẫu giáo và học sinh trung học phổ thông có cha mẹ nằm trong diện hộ nghèo theo quy định của thủ tướng

miễn giảm học phí

–              Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của  sĩ quan,chiến sĩ hoặc binh sĩ đang phục vụ có trong thời hạn lực lượng vũ trang nhân dân

–              Học sinh và sinh viên hệ cử tuyển(kể cả đối với nghề nội trú học cử tuyển có thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên)

–              Những học sinh trường dân tộc nội trú, trường dự bị đại học hoặc là khoa dự bị đại học

–              Học sinh sinh viên trường cơ sở giáo dục nghề và đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo

–              Sinh viên học chuyên ngành mác và tư tưởng Hồ Chí Minh

–              Học sinh sinh viên học các chuyên ngành như lao,phong hoặc tâm thần ,giải phẫu tại các cơ sở đào tạo nhân lực được y tế công lập theo chỉ tiêu của nhà nước

–              Học sinh,sinh viên của người dân tộc thiểu số  có điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

–              Sinh viên cao đẳng,đại học ,nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực như năng lượng nguyên tử

–              Người tốt nghiệp trung học cơ sở tiến lên trung cấp,cao đẳng đối với những nghề khó tuyển sinh ads. xét tuyển cao đẳng y tế hà đông theo doanh mục do thủ tướng cơ quan đề ra

Đối tượng được giảm 70% học phí bao gồm :

miễn giảm học phí

 

–              Học sinh,sinh viên học ngành truyền thống và đặc thù ở các trường văn hóa nghệ thuật công lập

Bài viết cùng chuyên mục