Sun, 01 / 2017 3:38 am | helios

Tình trạng thừa thiếu chỉ tiêu giáo viên xảy ra ở nhiều địa phương và có ở tất cả các cấp học mầm non, phổ thông. Số giáo viên ở hệ thống trường công lập trong cả nước thừa gần 27.000 người trong khi đó vẫn thiếu hơn 45.000 người. Đây là thông tin được […]

Tình trạng thừa thiếu chỉ tiêu giáo viên xảy ra ở nhiều địa phương và có ở tất cả các cấp học mầm non, phổ thông. Số giáo viên ở hệ thống trường công lập trong cả nước thừa gần 27.000 người trong khi đó vẫn thiếu hơn 45.000 người.

Đây là thông tin được đưa ra từ hội nghị sơ kết học kỳ 1 của các sở Giáo dục và đào tạo diễn ra sáng ngày 14/1 tại Hà Nội. Số giáo viên ở hệ thống trường công lập trong cả nước thừa gần 27.000 người trong khi đó vẫn thiếu hơn 45.000 người.

Báo cáo sơ kết Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ghi nhận những kết quả tích cực trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo ở nhiều địa phương. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng nhìn nhận thẳng thắn những bất cập.

Đầu tiên, việc thi tuyển viên chức ngành giáo dục không đảm bảo đúng quy định. Thậm chí có dấu hiệu tiêu cực, vấn đề ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng lao động với hàng loạt giáo viên; giáo viên đã được tuyển dụng nhưng đi làm 1 năm không được hưởng lương; vấn đề luân chuyển, miễn nhiệm, bổ nhiệm; vấn đề đánh giá giáo viên… đã và đang gây nhiều bức xúc cho các thầy cô giáo và xã hội như ở Cà Mau, Nghệ An, Thanh Hóa.

chi-tieu-giao-vien-2

Đáng lưu ý là tình trạng thừa thiếu giáo viên xảy ra ở nhiều địa phương và có ở tất cả các cấp học.

Một số tỉnh có số lượng thừa thiếu giáo viên cấp trung học cơ sở như: Thanh Hóa: 2.188, Nghệ An: 1.742, Thái Bình: 1.224, Phú Thọ: 1.191, Quảng Nam: 1.096; các tỉnh còn thiếu giáo viên mầm non như: Thanh Hóa: 1.405, Nghệ An: 3.328, TP.HCM: 1.195, Sơn La: 1.040, Bắc Giang: 1.921, Thái Bình: 1.500.

Trong khi đó, một số nơi lại thiếu – đặc biệt là tiểu học như Hà Nội (2.696), Gia Lai (1.196), ), Sơn La (1.133)…

chi-tieu-giao-vien-1

Tính chung  toàn quốc, tổng số giáo viên công lập thừa thiếu: 26.750 (trong đó:  trung học phổ thông: 2.551, trung học cơ sở: 21.005, tiểu học: 3.194).

Tổng số giáo viên công lập thiếu: 45.058 (trong đó, mầm non: 32.641, tiểu học: 7.824, trung học cơ sở: 2.799, trung học phổ thông: 1.794).

Thầy Trần Kim Tự – cục trưởng cục nhà giáo cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu, thừa cục bộ như: 1 số quy định trong tuyển dụng chưa phù hợp với thực tiễn; vấn đề phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngành giáo dục cũng tạo ra nhiều tiêu cực và bất cập; việc điều động, luân chuyển công tác của viên chức giữa các trường còn gặp nhiều khó khăn do bố trí chuyên môn đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm hoặc do chênh lệch về điều kiện kinh tế, xã hội, địa lý giữa xã đặc biệt khó khăn và các xã khác; nhiều địa phương ký hợp đồng với giáo viên tràn lan.

chi-tieu-giao-vien

Mạng lưới trường lớp: Hơn 93% là trường công lập

Theo báo cáo của vụ kế hoạch tài chính mạng lưới cơ sở giáo dục trong năm 2016 tăng nhẹ 0,8% về số lượng so với năm 2015, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng. Trong đó, số lượng giáo dục tăng tập trụng vào giáo dục mầm non với mức tăng là 1,8% do nhiều địa phương tăng cường cơ sở trường lớp học đáp ứng việc phổ cập 5 tuổi. Giáo dục phổ thông tiếp tục giữ vững về số lượng và đi vào ổn định.

Đối với các bậc học khác thì năm 2016 không có sự khác biệt nhiều về số lượng cơ sở đặc biệt là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đây là năm đầu tiên số lượng cơ sở đào tạo giữ ổn định ở mức phù hợp với định hướng hạn chế thành lập mới cơ sở đào tạo của Bộ.

Mạng lưới cơ sở phổ thông dân tộc nội trú tăng nhẹ để nhằm nâng cao trình độ đào tạo và phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thông qua thành lập trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú mạng lưới cơ sở đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như: chủ yếu là mạng lưới cơ sở giáo dục công lập (chiếm 93,6%); trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ trường ngoài công lập có xu hướng giảm dần làm tăng nặng đầu tư cho ngân sách nhà nước. Tình trạng thiếu đất xây dựng, mở rộng trường học tại các đô thị; trong lúc đó 1 số chính sách khuyến khích về đất đai không được thực hiện trong thực tế do quy hoạch giáo dục không được gắn với những quy hoạch khác.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục