Fri, 07 / 2016 2:51 am | helios

Bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra hướng dẫn 8 bước đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học năm học 2016. 1. Đăng nhập Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp sau khi đăng ký dự thi để đăng nhập vào hệ thống như sau:  -Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. […]

Bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra hướng dẫn 8 bước đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học năm học 2016.

1. Đăng nhập

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp sau khi đăng ký dự thi để đăng nhập vào hệ thống như sau: 

-Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

-Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận rồi nhấn nút đăng nhập.

2. Chọn chức năng đăng ký tuyển sinh

Để thực hiện đăng ký xét tuyển online, thí sinh chọn menu "Đăng ký tuyển sinh". Sau khi chọn, màn hình sẽ hiện thông tin cá nhân của thí sinh và thông tin đợt tuyển sinh hiện tại.

3. Thực hiện đăng ký

Thí sinh nhấn nút đăng ký trên màn hình để thực hiện việc đăng ký theo nguyện vọng.

Trong đợt tuyển sinh 1:

-Nếu thí sinh chỉ đăng ký 1 nhóm trường, thí sinh được đăng ký tối đa 4 trường mỗi trường tối đa 2 ngành tổng số ngành tối đa không quá 4.

-Nếu thí sinh đăng ký một trường ngoài nhóm thì chỉ được đăng ký thêm 1 trường bất kỳ mỗi trường không quá 2 ngành.

Trong đợt tuyển sinh tiếp theo:

-Nếu thí sinh chỉ đăng ký 1 nhóm trường, thí sinh được đăng ký tối đa 6 trường mỗi trường tối đa 2 ngành tổng số ngành tối đa không quá 6.

-Nếu thí sinh đăng ký một trường ngoài nhóm thì được đăng ký thêm 2 trường bất kỳ mỗi trường không quá 2 ngành.

4. Chọn trường

Trên màn hình Chọn trường, thí sinh gõ trường muốn nộp hồ sơ. Tiếp theo, thí sinh chọn trường và nhấn nút "Tiếp" để chuyển bước khác.

5. Chọn ngành

Sau khi chọn trường các thí sinh sẽ chọn ngành. Nếu bước 4 các thí sinh chọn trường thuộc nhóm trường thì bước 5 sẽ hiển thị tối đa 4 nguyện vọng cho thí sinh lựa chọn. Nếu thí sinh chọn trường ngoài nhóm trường ở bước 4 thì bước 5 sẽ hiển thị tối đa 2 nguyện vọng.

6. Xác nhận

Sau khi chọn xong nguyện vọng, thí sinh dùng số điện thoại đã đăng ký trong phiếu đăng ký để gửi tin theo cú pháp THIQG (SBD) tới 8062. Hệ thống sẽ gửi về mã xác nhận (OTP) có hiệu lực trong vòng 30 phút từ lúc nhận được. Thí sinh nhập mã vào ô bên dưới và nhấn nút "Tiếp" để chuyển bước tiếp theo.

 

Chú ý: Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin SBD và số điện thoại nhắn tin lấy mã OTP. Nếu cùng một thí sinh thì mới hợp lệ và gửi mã OTP, nếu khác hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu thí sinh kiểm tra lại thông tin.

7. Thanh toán

Bước này chỉ được thực hiện đối với các trường có đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu không, hệ thống sẽ chuyển sang bước 8. Thí sinh có thể chọn hình thức thanh toán qua thẻ cào hoặc ATM.

8. Kết thúc

Sau khi thanh toán thành công, màn hình sẽ hiển thị nguyện vọng thí sinh đã đăng ký. Để vào màn hình Danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn vào nút "Về trang danh sách phiếu đăng ký".

Trên màn hình đăng ký hiển thị danh sách nguyện vọng thí sinh đã đăng ký và thông tin về trạng thái đăng ký. Nếu trạng thái đăng ký là "Đăng ký thành công", đăng ký của thí sinh đã được đưa vào hệ thống dữ liệu.


Bài viết cùng chuyên mục